Con gà và vị tướng » No

No

About these ads


  1. 1 CON GÀ VÀ VỊ TƯỚNG « CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

    [...] Blog Đào Tuấn – Chúng ta đang chi ngoại tệ để nhập lậu đồ thải từ Trung Quốc. Mà đồ thải, nói gì thì nói, là thứ người ta bĩnh vào toa lét để xối nước [...]
Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %sFollow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 198 other followers