Hoành qua đương hổ dị/Đối diện Bà Vương nan

Ẩu Nữ

 

Triệu Thị Trinh, hay Bà Triệu, trong Đại Việt sử ký toàn thư chỉ được chép có 13 dòng. Trong 13 dòng này, lại đã dẫn đến 5 dòng trong sách Giao chỉ. Đại ý: Trong núi ở quận Cửu Chân có người con gái họ Triệu, vú dài 3 thước, không lấy chồng, họp đảng cướp bóc các huyện trong quận, thường mặc áo ngắn sắc vàng, đi guốc gỗ, ngồi đầu voi đánh nhau, sau chết làm thần.

Dị sử chép chuyện Triệu Thị Trinh, còn gọi là Ẩu nữ hay Triệu Nương như sau:

Triệu Nương năm đó 16 tuổi trời cho dị tướng, vú dài 3 thước thường phải vắt lên vai. Nghe nói lúc mới sinh không khóc không cười. Có người hành khất đi qua nhìn chín lần chín tám mốt ngọn mây đen bủa trên nóc nhà, đến bảo rằng: Tướng người phú quý, đáng làm thầy thiên hạ. Chỉ e kiếp trước làm bác sĩ viện sản, tội nghiệt, phá quá nhiều hoang thai kiếp này khó đường phu thê, lại tuyệt đường sinh nở. Triệu quả nhiên sau này giữa đêm giết người, bỏ vào núi làm “giặc cướp đàn bà”, lại quả nhiên chết trẻ. Có câu: Làm điều ác thoát được a tì địa ngục thì cũng thành súc sanh, thoát được súc sanh thì làm người cũng chả ra hồn người. Nhưng đó là chuyện về sau. Bấy giờ Triệu gia Triệu Công Hiển đương là quan lang nghe lời ác ngỡ như sấm nổ giữa trời quang. Hiển bèn hét sai lính một dao đâm chết tên ăn mày bất lương. Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra. Quả là nghiệp chướng cái miệng sàm làm lộ cơ trời.

Ẩu nữ vú to, ngực to, chân to biếng làm chuyện gương lược chỉ mải uống rượu đánh nhau, tính như đàn ông. Thường cùng đám nô gia chơi trò đánh trận. Tay to cầm gậy đập vụt rất đau đám hầu và thường cười lên ha hả.

Triệu gia bấy giờ rất phiền muộn cái đứa gái hư nửa ngựa nửa lừa bèn nhờ người đánh tiếng gả Nương cho họ Đinh .

Ẩu nữ bấy giờ có đứa gái yêu, gọi là nàng Trúc, thường cùng nhau buông màn chơi trò chồng vợ, xúi rằng: Đinh Vạn Ứng là phường thất phu, vai u thịt bắp mồ hôi dầu. Tiểu Thư cưới gã làm chồng khác nào trâu đực với trâu đực.

Triệu băn khoăn bảo: Có nhẽ ta là gái lại chẳng lấy chồng, lại chơi trò mèo hoang với nàng mãi được sao.

Nàng Trúc kéo chăn, che màn bảo cứ thế cứ thế

Bấy giờ họ Đinh đã có con gái là Nữ Vĩ đã gả cho con trai họ Triệu là Triệu Quốc Đạt. Nữ Vĩ năm đó 16 da trắng ngực đầy được xem như mỹ nhân trong thiên hạ vậy.

Lại nói Triệu Ấu sau khi nghe lời dèm của nàng Trúc đêm đó vác dao xông sang phòng anh trai không nói không rằng một dao đâm chết Nữ Vĩ. Triệu Quốc Đạt đương cơn say rượu mà mồ hôi đầy mình, mặt xanh như chàm đổ quỳ xuống chắp tay lạy mà rằng: Ta không nhìn, không nghe gì hết, ta say rượu. Hôm sau tin loang khắp Cửu Chân rằng Nữ Vĩ vốn Thạch nữ, đã thế đang đêm định một dao giết chồng may nhờ họ Triệu ngã xuống đất mới thoát khỏi dao đó.

Trinh Nương sau khi bịt mắt giết người, nghe nàng Trúc xui nhổ cỏ phải nhổ tận gốc bèn quyết theo ý ấy.

Mùa xuân năm đó, Nương kéo người sang san bằng Đinh gia không chừa chó lợn. Đinh Vạn Ứng bị bắt mang bán sang Ngô làm thần giữ của.

Một nàng thiếp của Vạn Ứng ngày đó thoát được vì đi hái dâu mới trả thù cho Ứng bằng cách kêu lên thái thú bấy giờ là Lã Đại.

Trinh Nương sau khi dẹp loạn Đinh gia sợ quan quân bèn trốn vào núi làm giặc cướp. Sai gia nhân là Mã Ngô truyền ra ngoài rằng lời Nương rằng: Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở bể Đông, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, khom lưng làm tì thiếp người ta.

Sau này Nương tự sát hoá thần, các sử gia sửa lại câu Nương cho có khí tiết chống giặc Ngô rằng: Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở bể Đôngđánh đuổi quân Ngôgiành lại giang sơn, cởi ách nô lệ chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, khom lưng làm tì thiếp người ta

Lời bàn: Chính sử có chép Triệu Nương vú dài 3 thước, tướng đó không gọi là quý mà phải gọi là dị. Có người nói nàng không lấy được chồng vì nàng xấu quá. Nhưng qua chuyện Ẩu nữ buông màn với nàng họ Trúc xem ra có thể quyết rằng nàng là đồng tính nữ. Ẩu đang đêm giết người trước mặt chồng người phải nói là có sẵn trong tim cái sự tàn bạo của bậc bạo chúa

Triệu Quốc Đạt bản kỷ

Triệu Quốc Đạt là con trai Triệu Công Hiển. Đạt từ bé tính đã dút giát, sợ cả chó lợn, thường chỉ ra vào lẽo đẽo theo Ẩu. Chính sử sau này chỉ nhắc tới Đạt vì Đạt là anh trai của Triệu Trinh Nương. Sau khi Nương giữa đêm giết Nữ Vĩ, Đạt sinh hoảng loạn nhìn thấy Nương như heo thấy cọp. Lại cứ nhắm mắt là lại thấy Nữ Vĩ ngồi trên người mình theo lối ếch ngồi lá sen, rồi từ giữa đôi bầu vú ấy ló ra một lưỡi dao đỏ máu. Từ đó về sau không làm sao cho “thằng nhỏ” trở về bình thường được nữa. Về sau theo Nương bỏ vào núi làm giặc cướp, thường uống rượu say mới than rằng: “Ta không bằng chó lợn”. Lại bò xuống đất như súc sanh.

Đến khi Lục Dận kéo quân vây núi Tùng Sơn, Đạt nhìn rừng người biển gươm sợ quá mà chết. Nhưng đó là chuyện về sau.

Nhắc lại sau khi Nương và Triệu Quốc Đạt vào núi làm cướp. Năm Mậu Thìn (248) Ngô Vương cho Hành Dương đốc quân đô uý là Lục Dận làm thứ sử kiêm hiệu uý đi dẹp giặc cướp. Dận đến nơi, lấy ấn tín hiểu dụ, ra hàng phục hơn 3 vạn nhà, nhưng châu ấy chưa yên. Quân Ngô mấy tháng ròng vây Triệu Nương rất rát trong núi.

Triệu Thị Trinh sau khi vào núi bị Lục Dận vây khốn, quanh mình chỉ còn Đạt với mấy chục gia nô. Nương được Mã Ngô sui rằng nên làm lời sấm gọi dân chống Ngô triều. Bèn đục núi Quân Yên, bí mật cho người ngồi trong hốc đá, đọc bài đồng dao:

Có bà Triệu tướng,

Vâng lệnh trời ta.

Trị voi một ngà,

Dựng cờ mở nước.

Lệnh truyền sau trước,

Theo gót Bà Vương.

Dân nghe ngỡ lời sấm trên trời đồn rằng núi Quân Yên biết nói, có người còn quyết Trinh Nương là “Thiên tướng giáng trần” theo Nương rất đông.

Nương thoát vây, trốn ra tụ quân ở vùng núi Tùng Sơn (Phú Điền). Đây là một thung lũng nhỏ nằm giữa hai dãy núi đá vôi thấp, dãy phía bắc gọi là Châu Lộc, sát sông Lèn, phía nam gọi là Tam Đa, là đoạn chót của dải núi chạy dọc sông Mã. Trên núi Chung Chinh, Triệu Nương cho vời dân quanh vùng xây 7 đồn luỹ. Quân doanh đóng chính giữa. Nương ngồi ghế cao, vai để trần, vú vắt ra sau, hai bên là nàng Trúc, nàng Mai. Triệu Đạt, danh là chủ soái nhưng ngồi ghế không có dựa dưới một bậc.

Bấy giờ có người dưới trướng ra trước nói rằng: Đã là thiên tướng giáng trần thì không gọi là Trinh Nương, cũng không gọi là Ẩu nữ được.

Nàng Trúc tâu rằng nên xưng là Ngụy Kiều tướng quân (Vị tướng nữ yêu kiều). Mã Ngô thì quyết nên gọi là Hệ Hải bà vương (Vua bà vùng biển mĩ lệ). Trinh Nương ưng cả hai. Từ đó dân gian quen gọi là Bà Triệu.

Nói về Lục Dận, mấy lần tiến đánh nhưng không phá nổi luỹ. Quân ngô sợ oai Nương. Tương truyền Nương ra trận cưỡi voi trắng, để vai trần, không dùng binh khí gì chỉ có tiếng sét như sấm động. Quân Ngô nghe thấy là tan. Có câu lưu truyền:

Hoành qua đương hổ dị

Đối diện Bà Vương nan

(Vung giáo chống hổ dễ

Giáp mặt Bà Vua khó)

Lục Dận hoảng sợ, ngày đêm nghĩ kế, về sau có đứa mặt trắng ra mắt dưới trướng nói Trinh Nương có tật ghét nam, không nhìn được nam nhi loã thể (Các nhà nho phong kiến sau này sửa lại ý rằng Bà Triệu là nữ tướng “ái khiết úy ô” (yêu cái trong sạch, ghét cái nhơ bẩn). Nhìn lại kẻ mặt trắng thì đúng ra Mã Ngô.

Dận cả mừng ngay hôm sau thúc quân vây đánh. Quân Ngô thảy đều để trần thân dưới vừa tiến vừa vỗ pèn pẹt vào đùi.

Lạ thay Trinh Nương bỗng dưng chỉ biết quay mặt thúc voi bỏ chạy. Quân Triệu thua to, chết đến gần 4 vạn. Tàn binh ít ỏi theo Triệu Nương rút về núi Hối, thuộc làng Phù Diên, Hậu Lộc. Quân Ngô lại kéo đến vây chặt núi rồi nổi lửa đốt rừng, quyết bắt kỳ được Ẩu nữ. Nương buồn rầu uất ức, không muốn thân mình rơi vào tay Dận, nay chỉ còn một thác mà thôi. Nàng quỳ vái trời đất rằng “Sinh vi tướng, tử vi thần” (Sống làm tướng, chết làm thần) rồi rút gươm tự vẫn, bấy giờ mới 23 tuổi. Đó là năm Vĩnh An thứ bảy nhà Đông Ngô (263).

Về sau vua nhà Tiền Lý là Lý Bôn cho dựng miếu thờ, sắc phong là “Bật chính anh hùng tài trinh nhất phu nhân thượng đẳng thần“.

Lời bàn: Tại hạ chưa tìm ra tài liệu nào nói vì sao Mã Ngô lại về hàng Lục Dận. Còn chuyện Ẩu nữ vì quân Ngô cởi truồng mà thua đến không còn mảnh giáp chắc là khó có thật. Có chăng dân gian không muốn Ngụy Kiều tướng quân hay Hệ Hải bà vương có một cái kết bi thảm rằng Ẩu nữ bị giặc bắt rồi làm nhục chăng?

Loạt phóng sự của Đào Tuấn
  Trả lời

  Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

  WordPress.com Logo

  Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

  Google photo

  Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

  Twitter picture

  Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

  Facebook photo

  Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

  Connecting to %s%d bloggers like this: